Veenäitude edastamine


või

Veearvesti näidu sisestamiseks leidke enda tarbimiskoht sisestades aadress või viitenumber ning vajutades Otsi. Teile tuleb nähtavale Tarbimiskoht ning Arvesti number. Arvesti numbri järel olevasse Uus näit kasti saate sisestada näidu. Juhime tähelepanu sellele, et veearvesti näit koosneb viiest numbrist ning sellele järgnevad komakohad. Näitu võib sisestada täisnumbrites. Kui soovite lisada ka komakohad, siis palume koma asemel kasutada punkti.

näide1
näide2
näide3

Näitude edastamiseks vajutage Salvesta näidud.

Kastmisveearvesti näidu esitamisel tehakse tasaarveldus kanalisatsiooni osas järgmise koostatava arvega. Juba koostatud arvet ei muudeta.

Kui Teile on enne näidu edastamist koostatud prognoosarve, tehakse vajadusel tasaarveldus järgmise arvega. Vajadusel koostatakse lisaarve. Prognoosarve muutmisele ei kuulu.

Kui olete näidud juba viimase kahe nädala jooksul sisestanud antakse selle kohta hoiatus ning näite ei edastada. Kui siiski soovite näite uuesti esitada, siis palun edastage need e-postile arved@hvv.ee

Küsimuste või probleemide korral palun võtke ühendus Haapsalu Veevärk AS klienditeenindusega telefonil 4735016 või 4735010 või kirjutades e-postile arved@hvv.ee